(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Snälla, sluta lämna era sjuka barn på förskolan” den 25 juni:

Att du ofta blir sjuk beror nog inte främst på att föräldrar lämnar in sjuka barn till din förskola. Du jobbar i en miljö där smitto­risken är högre än på andra arbetsplatser. För att förebygga sjukdom för dig föreslår jag att du gör som sjukvårdspersonalen, att vara extra noga med handhygien med mera.

Det är bättre och effektivare hälsofrämjande insatser som du själv kan påverka, i stället för ett surt inlägg till alla föräldrar. Du kan även göra en insats för barnen och oss föräldrar genom att uppmuntra till bättre handhygien för barnen också. Så som man gjorde under fågelinfluensaperioden. Då blev det ökade krav och fler rutiner om att tvätta sig ofta och använda handsprit. Effekten blev färre sjuka barn det året än normalt. Du kan själv stärka ditt immunförsvar genom att tänka mer på din kost, motion och sömn.

Upplever du att det trots detta är ett problem på din arbetsplats bör du ta upp ert problem på din förskola med personal och ledning, skydds- och miljöombud med mera.

Det vll säga om problemet är så stort som du beskriver. Eller så kommunicerar ni direkt med de föräldrar ni anser sätter detta i system. Jag gissar att det fungerar som samhället i övrigt – att några få missköter sig men att de flesta sköter det bra.

Pappa som gör sitt bästa