(rubrik saknas)

Detta är andra året i rad som hörselskadade betalat biljetter till föreställningar på Gustavsbergsteatern men inte kunnat höra någonting eftersom hörslingan, trots påstötningar, inte åtgärdats. Årets uppsättning Piggerevyn sägs vara mycket underhållande, men kan man inte höra vad som sägs/sjungs har man ju kastat biljettkostnaden på 160 kronor i sjön och har ingen eller näst intill ingen behållning av föreställningen.