(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Rädda Årsta holmar” den 20 mars:

Till Ja-sägare som inte ser behovet av natur i Stockholm utan vill förstöra den unika floran och faunan på Årsta holmar genom vandringsleder kan jag bara erinra att det finns få pingviner där.

För övrigt finns redan fantastiska vandringsstråk på och runt Södermalm, på Långholmen och så vidare.