(rubrik saknas)

Det sker många felparkeringar och tacka för det. I det ”Bilfientliga” Sollentuna finns inga infartsparkeringar. Befintliga vägar smalnas av och krånglas till.

Det är naivt att tro, att bussar löser något. De kostar mer än vettig infartsparkering. Och vad gör de äldre när SL beräknar att kunden måste GÅ två kilometer i alla väder?

Bredda vägarna (igen) och ordna infartsparkeringar.

Sollentuna behöver infartsparkeringar