(rubrik saknas)

Social utsatthet eller arbetslöshet skapar lätt vrede och frustration. Men det leder inte automatiskt till att man slänger sten mot kvartersbutiken. Ungas känsla av maktlöshet förtjänar att tas på allvar, men är aldrig en ursäkt för att tända eld på grannens bil.

Vänsterdebattörer talar sällan om individens ansvar för sina egna handlingar, men desto mer om samhällets fel och brister.

Sverige är troligen världens mest jämlika land. Vi har ett av världens minsta lönegap, fri utbildning och för dem som av olika skäl inte klarar studierna finns omskolning och vidareutbildning. Vi har skattefinansierad vård, äldre- och barnomsorg. Den levnadsstandard som svenskar i dag har rätt till överstiger med råge de villkor som tidigare generationer har haft.

Samtidigt behövs det ytterligare sociala satsningar. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus vill införa en särskild social investeringsfond, en form av långsiktiga sociala investeringar, där vi avsätter resurser för att i förebyggande syfte stödja de barn och unga som löper störst risk att få problem i framtiden. Resurserna kan användas till satsningar på familjehemsplacerade barn, förebyggande insatser mot skolfrånvaro eller stöd till dem som hoppar av gymnasiet. Ju tidigare insats desto bättre.

Men varje individ har ansvar för sina egna handlingar och hur mycket vi än satsar av offentliga medel så kommer vi aldrig att den vägen lösa problem med våld, upplopp och skadegörelse. Samhället är så mycket mer än kommunen, staten och det offentliga. Vi förbiser ofta den styrka som finns i civilsamhället; i familjer, ideella organisationer, idrottsrörelsen och föreningslivet. Från politiskt håll måste vi bli mycket bättre på att stödja det civila samhället med alla goda krafter och förebilder. Vi behöver fler människor som bryr sig. Det börjar hos dig och mig.

Micke Valier (KD)

gruppledare i Kungsholmens stadsdelsnämnd