(rubrik saknas)

Medierna spekulerar om Miljöpartiet de gröna går åt höger eller vänster. För Miljöpartiet i Danderyd har visionen alltid varit att blicka framåt.Med invånarna och övriga politiska partier vill vi utveckla mångfald och valfrihet.

Danderyds lokala frågor är sällan ideologiska. Här är det fråga om att ta vara på kunskap från forskare, specialister och inte minst de boende innan vi fattar beslut i kommunfullmäktige.

I Norge har drygt en tredjedel av kommunerna provat en besluts­modell som bygger på samarbete mellan politiker, tjänstemän och anställda. Syftet har varit att öka kvaliteten och minska sjukfrånvaron i den kommunala driften.

På Miljöpartiets kongress betonade en borgmästare för en högerstyrd kommun i Norge vikten av samarbete och förankring hos medborgarna. Politikerna anslår medel till opolitiska organisationer för att tillsammans med boende utveckla sin närmiljö. I den norska kommunen gjorde personalen på ett demensboende boendet hemmalikt och trivsamt bara genom att köpa begagnad inredning för 5 000 kronor.

Medborgare och intresseorganisationer vet ofta bäst hur närmiljön fungerar. Kommunens politiker ska i nämnder och fullmäktige se till helheten och planera övergripande frågor.

Miljöpartiet de gröna i Danderyd vill ha bättre förankring av de politiska besluten. Därför arbetar vi för ökat medborgarinflytande. Vi vill införa rätten att lämna in medborgarförslag. Denna rätt finns i dag i 70 procent av Sveriges kommuner men inte i Danderyd. Vi vill också prioritera barnens behov och tillvarata sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

Mikael Adersteg, gruppledare

Rolf Hansen, ordförande

Miljöpartiet i Danderyd