(rubrik saknas)

Den trygga byggnaden som var och kallas för Centralen står dock med sin huskropp kvar, med en fasad från flydda dar samt sprickor i portalen. Men känslan finns ej längre kvar som svävade i salen. Där allting nu förändrats har från tågstation till en basar blir äldrefolket galen. Björknäs-Nisse