(rubrik saknas)

Angående artikeln ”Sjöstaden kan få tunnelbana” den 20 mars:

Nu har tunnelbana till Nacka beslutats. Då är det inte alls nödvändigt att spränga i Katarinaberget. Man argumentar att Slussens betong vittrar sönder inifrån. Det finns mycket äldre betongkonstruktioner i Stockholm. Om man reparerar och underhåller Slussen kan trafiken flyta på som tidigare. Katarinahissen skulle en hissfirma lätt kunna reparera. Det skulle kanske kosta några miljoner, inte miljarder. Hissen borde ha panoramafönster vilket skulle vara en lönsam affär med tanke på turisterna. Det är tveksamt om södra teatern och andra kulturbyggnader håller för sprängning av en bussterminal i berget. Det finns lämpligare plats för en bussteminal, till exempel vid Nacka Forum i Jarlaberg.