(rubrik saknas)

I Vallentuna Steget den 13 mars fanns med en artikel om två flickor som skulle ”sparkas” från fritids. Detta måste vara ett missförstånd, det har aldrig varit aktuellt att ”sparka” dem från fritids.

Fritidshemmet är avsedd för barn och elever vars föräldrar antingen förvärvsarbetar eller studerar. Normalt förloras platsen om föräldern blir till exempel arbetslös, men reglerna som man kan läsa exempelvis på kommunens hemsida tillåter även undantag om det finns särskilda skäl för det.

Då kan vårdnadshavaren ­enligt reglerna ansöka om dispens och det är den ansvariga rektor som avgör efter en bedömning om eleven får fortsätta att ha sin plats kvar på fritidshemmet.

Så gick det till i det här aktuella fallet och det visar att reglerna för fritidsverksamheten fungerar alldeles utmärkt.

Det är inga elever som sparkas från fritids