(rubrik saknas)

Många satte morgonkaffet i vrångstrupen när de fick läsa i tidningen att deras allmännyttiga hyresrätt sålts ut häromveckan, utan att de själva först informerats. Dessutom förlorade hyresgästerna en rad förmåner, bland annat sin plats i den interna bostadskön.

I västerort handlar det om 1 382 lägenheter som säljs av Familjebostäder. Samtidigt säljer Svenska bostäder 1 172 allmännyttiga lägenheter i Hagsätra och Stockholmshem säljer 328 bostäder i Hässelby.

Besluten har föregåtts av en hemlig process som är djupt odemokratisk.

Som vice ordförande i Familjebostäder, som har sålt ut lägenheterna, har jag polisanmält ordföranden Jonas Nilsson för brott mot aktiebolagslagen. Själv fick jag inte ta del av handlingarna om utförsäljningen förrän veckan innan beslutet fattades och då var de belagda med sekretess.

Det är uppenbart att bostadsförsäljningen skett i hemlighet för att undvika protester.

Så här får det inte gå till. I ett liknande fall har SL:s tidigare ordförande Elwe Nilsson (M) dömts för brott mot aktiebolagslagen efter att ha dolt information för delar av styrelsen inför beslutet om att sälja ut 60 procent av SL till Connex.

Jag sitter i allmännyttiga Familjebostäders styrelse för att jag är folkvald och ska tillvarata Stockholmarnas intressen. Men den demokratiska aspekten struntar den borgerliga alliansen i.

Alliansen utnyttjar juridiken för att kringgå demokratin. De hemligstämplar dokument och låtsas inte om att offentlighetsprincipen gäller även i kommunala bolag.

Alliansen pratar om dialog, men hyresgästerna är inte inbjudna.

Det är skrämmande att en så här stor affär genomdrivs utan att man först lyssnar på de boende. Det är deras hem det handlar om.