(rubrik saknas)

Nackalistan jobbar oförtrutet med verklig demokrati och rättvisa. Flera av våra hjärtefrågor har fått genomslag i Nackas verksamhet. En av våra frågor om öppna nämndmöten återstår. Idag har fritidsnämnden två öppna möten. Kostnaden för dessa är uppskattningsvis mindre än 25 000 kronor. Om fritidsnämnden skulle ha öppna nämndmöten skulle denna summa bara öka marginellt. Föreningar skulle få information om detta via naturliga kanaler från tjänstemän och även politiker. En stor inledande annons om detta plus mindre uppföljande räcker som information till allmänheten. Den totala annonskostnaden skulle på så sätt bara öka marginellt.

I en demokrati är det allmänheten som avgör vad som är intressant att lyssna till eller inte. Det är inte upp till politiker att skriva allmänheten på näsan och säga vad de tycker är av intresse eller inte. Nacka står för mångfald och öppenhet och öppna nämndmöten är ett bra sätt att visa att man menar allvar med detta. Mötena skulle inledas med en kvarts öppen frågestund. De som sen vill sitta kvar får lyssna men ej uttala sig. De kan fråga respektive ledamot efter och mellan mötena.

Avhandlar vi något som är så personligt och hemligt att allmänheten inte får vara med? Nej. Är det för dyrt? Nej. Kommer mötena att ta väsentligt längre tid? Nej. Kommer folk att komma till nämnmötena? Inte upp till oss att bestämma. Är det ett sätt att visa att Nacka står för öppenhet? Ja. Är det ett sätt att öka demokratin? Ja.

Öppna nämndmöten för Nackas allmänhet