(rubrik saknas)

Är den unga flickan som den 22 februari på morgonen i blixthalkan hjälpte mig till perrongen vid Alviks Strand tvärbana.

Ingrid 87