(rubrik saknas)

Vid busshållplatsen är det drivor av giftiga cigrarettfimpar. Du som röker, tror du att busshållplatsen är en askkopp? Vem ska plocka upp efter dig? Ta rätt på ditt eget snusk. Fimparna förgiftar naturen.

Yxvägen