(rubrik saknas)

I Mitt i tisdagen den 20 mars kunde man läsa citatet ”Vi jobbar hårt för mer flyg över Täby” av Jan Lindqvist, informationschef på Swedavia. Häpnadsväckande att läsa när man förstår konsekvenserna för Täby och dess invånare. Kommunen växer dessutom kraftigt.

Flygbullret över vår kommun har sedan år 2010 blivit mer och mer påtagligt. Skillnaden är markant, uppenbarligen handlar det redan om många nya rutter som bullrar över Täby. Hur kan man annars förklara att man flera gånger om dagen kan se upp till tre flygplan i luften samtidigt?

Detta är en skrupelfri attityd från Swedavia som bara vill flytta problemet till ett annat tätbebyggt område. Om Swedavia får igenom sina krav kan vår livsmiljö bara försämras. Ekonomiskt kommer det att påverka värdet av våra bostäder och fastigheter. Flygtrafiken skapar stress och ohälsa. Luftkvaliteten kommer att blir sämre. Flygfotogen är väldigt giftig. Människor som har bestämt sig för att bosätta sig i Täby, även personer som arbetar i Arlanda har valt Täby för att slippa bullret från flygtrafiken. De valde, exempelvis, att inte bosätta sig i Upplands-Väsby. Däremot visste de som har bosatt sig i närheten av Arlanda eller andra flygplatser att de skulle drabbas av flygbuller och betalade därför ett lägre pris. Sverige är ett land som är glest bebyggt i jämförelse med många andra europeiska länder. Att flyga lågt över tättbebyggt område är absolut inte nödvändigt. 15000 kurvade inflygningar på 900 meter kan innebära ett genomsnitt på 42 svåra och kraftigt bullriga moment per dygn för Täbyborna som har valt att bosätta sig långt från Arlanda för att slippa flygtrafik! Arlanda ligger fortfarande lika långt bort när Täbybor vill resa!

Marie-Claude Finnved

Häpnadsväckande att flytta bullret till Täby