(rubrik saknas)

Vi skulle vilja få del av överskottet

Läste att kommunen gick med 134 miljoner plus. Till detta kom även 111 miljoner i exploateringsvinster.

Nu undrar vi som bor i Grantorp varför kommunen inte haft råd att ploga och sanda ordentligt i vinter.

Gångbanorna har vi äldre som har någon form av hjälpmedel (som rullator eller permobil) inte kunnat använda. Vi har varit tvingade att gå ute i körbanan.

Gatubelysningen som vi anmälde den 15 januari är ännu inte lagad. Det är sex trasiga lampor. Olyckor har nu skett på grund av detta. Andra kommuner sätter upp mer belysning – Huddinge spar in på elen.

Dessutom har Botkyrka många hundrastgårdar medan Huddinge bara har en.