(rubrik saknas)

Mänsklighetens utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka. Den 9 maj i år passerade halten koldioxid i atmosfären den viktiga milstolpen 400 miljondelar.

Det är mycket allvarligt att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och det är något som vi alla måste ta ansvar för. I synnerhet gäller det oss politiker eftersom politiken måste göra det lätt för människor att leva miljösmart.

Nyligen antog fullmäktige en klimatstrategi för Täby kommun. Men den borgerliga Alliansens mest centrala miljömål omfattar endast 12,5 procent av kommunens totala klimatpåverkan. Man har som mål att minska växthusgasutsläppen i Täby från 1,8 till 1,35 ton koldioxid per person och år.

Men dessa siffror berör endast de små direkta utsläppen som vi orsakar inom kommunens geografiska gränser. Enligt Stockholm Environment Institute orsakar vi i Täby genom vår livsstil och genom investeringar i infrastruktur hela 14,4 ton koldioxid per person och år. Det är som om vi hade en kommunal budget som endast omfattade en åttondel av kommunens verksamhet.

Redan 2008 skrev Naturvårdsverket att det så kallade konsumtionsbaserade sättet att mäta klimatpåverkan var viktigt eftersom det har ambitionen att inkludera alla utsläpp. Ett konsumtions­baserat sätt att betrakta utsläpp av växthusgaser ger nya insikter om vår miljöpåverkan. Exempelvis orsakar investeringar i vägbyggen och nybyggnation stor miljöpåverkan. Det handlar i praktiken om hur man bokför vår klimatpåverkan.

Kommunen har givetvis inte möjlighet att hantera alla aspekter av vår miljöpåverkan men det sätt som Alliansen har valt innebär enorma kryphål. Exempelvis finns inte rivningen av kommunhuset med i de borgerliga partiernas klimatbudget. Det är allvarligt eftersom man nu vill riva ett hus som skulle kunna byggas om till studentbostäder.

Enligt Naturvårdsverket behöver vår klimatpåverkan år 2020 ha minskat till 5 ton och år 2050 till 2 ton. Då duger det inte att slarva med bokföringen.

Jonas Paulsson (MP)