(rubrik saknas)

Svar på insändarna ”Skandalös skolskjuts” den 28 februari och ”Vilka frågor får egentligen ta plats?” den 6 mars:

Huddinge kommun erbjuder skolskjuts för elever baserat på ålder och hur långt man har till skolan.

Sedan hösten 2011 har vi avtal med ett nytt företag. Syftet med upphandlingen var inte att spara pengar – och det gör vi inte heller. Samtrans vann till sist upphandlingen därför att de ansågs kunna erbjuda en högre kvalitet.

Det har funnits problem och de flesta har vi nu löst. På de senaste 8 000 resorna har det kommit in ett 20-tal rapporter om brister – oftast rörande förseningar.

Kravet att barn under 135 centimeter ska ha med sig egen bälteskudde handlar om trafik-säkerhet. Det förra företaget hade ändå ibland egen utrustning. En del upplever att det blivit sämre – men för de flesta är det som det varit förut.

Jag tycker absolut att man ska använda fullmäktige för att lyfta upp problem. Men det är svårt för mig som ansvarig att agera utifrån ett missnöje som framför allt yttras i talarstolen. För elevernas bästa måste fel och brister anmälas när de uppkommer.

Det viktiga för mig som folkpartist är att alla barn kan tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Då måste skolskjutsarna funka och det jobbar jag hårt för.

Malin Danielsson (FP)

kommunalråd

Besparingar var aldrig upphandlingens syfte