(rubrik saknas)

Nu har Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna och Social­demokraterna kommit överens om flera angelägna satsningar på Lidingös unga.

Från höstterminen 2013 halverar vi nästan avgiften till musikskolan, från 1 500 kronor per elev och termin till 850 kronor. Även avgiften till Sagateatern sänks, från 975 kronor termin till 850 kronor. Sänkningen ger fler möjlighet att delta i dessa aktiviteter. Det är bra eftersom vi är övertygade om att musik och kultur river gränser mellan människor och skapar en meningsfull fritid.

Vi är även överens om att Lidingös grundskolor ska erbjuda läxhjälp till samtliga elever. Alla elever får inte det nödvändiga stödet hemifrån. Med läxhjälpen kan elever som behöver få det stöd de behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett bra sätt.

Slutligen är vi överens om att erbjuda modermålsundervisning till alla berättigade elever, även då färre än fem elever med det specifika språket efterfrågar detta.

Genom dessa satsningar tar vi ansvar för att ingen av Lidingös elever hamnar på efterkälken samtidigt som vi ger fler möjlighet till ett rikare kulturliv. Så förbättrar vi för Lidingös unga.

Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande

Minna Klintz (FP), ordförande utbildningsnämnden

Anders Lönnberg (S), ledamot fullmäktige

Jessica Nyberg (KD), ­ordförande äldre- och ­handikappnämnden