(rubrik saknas)

Det är sorgligt att se att nästan alla trädgårdsmästerier i Storstockholmsområdet, försvinner den ena efter den andra.

Kvar finns ett par, genom media, välkända företag, samt en kedja som till stor del fullständigt dominerar marknaden. Kunderna verkar ha den uppfattningen att ligger butiken placerad i ett stort handelsområde, eller område där bil krävs för tillgängligheten, är priserna mycket lägre än hos de gamla trädgårdsmästerierna. Så är dock inte fallet, vid en lekmannaundersökning upptäcktes att många produkter tvärtom var dyrare.

När kunderna trots detta gör valet att använda den stora kedjan tvingas de fina gamla företagen lägga ner sin verksamhet.