(rubrik saknas)

Personer med psykisk ohälsa behöver ibland som andra sjuka en tids sjukhusvård. På svenska sjukhus kan man i dag som patient få möjlighet att se på TV. Så är det inte för patienter på den psykiatriska kliniken Ankaret i Haninge. Som patient erbjuds man i dagrum möjlighet att se på ett fåtal kanaler. Inget märkvärdigt i sig. Det märkvärdiga ligger i att på dessa 3–4 kanaler så är bildkvaliteten undermålig. Det går helt enkelt inte att titta. TV-bilden är katastrofalt dålig på kanalerna. Patienter och personal har under 2–3 års tid ständigt påtalat detta. Ingenting görs! Vilka andra sjuka än de med psykisk ohälsa skulle på ett sjukhus få ett sådant dåligt bemötande. Om man tillhandahåller en TV i ett dagrum så måste det självklart vara möjligt att också titta. Bättring och rättning fordras.