(rubrik saknas)

Är någon minuts vardagsmotion så farligt?

Svar på insändaren ” Infartsparkeringar glöm det!” den 13 mars

En och en halv minuts promenad eller ett och ett halvt års dagiskö? Tvärtemot Annette är jag glad att det byggs dagis (och inte bara pendlarparkeringar) nära kommunikationspunkter och att det finns möjlighet för föräldrar att nyttja en p-plats vid dessa som inte är upptagen av en pendlares bil hela dagen. Kommunen har redan alldeles för långa dagisköer och jag betackar mig för att tvingas vara hemma från jobbet ett halvår extra i väntan på dagisplats, alternativt tvingas ta en dagisplats i andra änden av kommunen, för att Annette ska spara en och en halv minuts rask promenad (klockat) mellan parkeringen vid Täby Kyrkbys idrottsplats och nämnda dagis. På idrottsplatsens parkering stod det i dag, en vanlig måndag klockan 10, endast fem bilar och åtminstone 60 parkeringsplatser gapade tomma. Varför kan du inte ställa bilen där, eller ta cykeln till tåget? Är någon minuts vardagsmotion så fasansfullt att alla tågstationer måste vara omringade av pendlarparkering med halvminutens gångavstånd?

Dagisglad Täby Kyrkbybo