(rubrik saknas)

Finns det inga gränser? Inte nog med att trafikkontoret visat sig allt sämre på att lösa stadens trafikproblem.

Även inför de enklaste detaljer visar kontoret en handfallenhet som är häpnadsväckande. Nu strular det riktigt allvarligt med den nya modellen för sophämtningsavgiften också. Enligt ett brev daterat oktober 2012 meddelas att man inte löst hur de uppgifter som samlats in om sopornas vikt sedan 1 juli-12 inte gått att föra över till fakturasystemet och därför måste senarelägga faktureringen.

Man tar sig för pannan. Allt tyder på bristande kompetens och dåligt, för att inte säga uruselt, ledarskap. Man har rätt att uppröras som både skattebetalare och ”kund”.

Nu måste trappan sopas uppifrån och relevant kompetens tillföras kontoret omgående.