(rubrik saknas)

Det är ingen självklarhet att ett företag går bra och ger vinst och utdelning till sina ägare. För att lyckas med det krävs främst en hållbar affärsidé med produkter som säljer och en ordning och reda bland papper och rutiner samt, förstås, en massa arbete. För företag inom hälso- och sjukvården gäller lite andra regler, men i princip är det samma sak – ett företag som går med vinst har efterfrågade produkter och ordning på papper och rutiner för att kunna leverera.

Vi alla vill ju att Svenska bolag, och speciellt vill vi i Vallentuna att bolag i Vallentuna ska gå bra. Det ger arbetstillfällen. Går företaget dessutom med vinst så betalar de vinstskatt vilket förstås gynnar alla medborgare.

Det gör att när jag läser om Vallentuna Doktorn som enligt tidningen går med miljoner i vinst varje år så blir jag glad. Jag blir glad över att ett företag i min kommun lyckas konkurrera på landstingets regler, leverera vård med kvalité och kan hålla våra invånare i kommunen nöjda över de tjänster de levererar så att vi fortsätter att lista oss som kunder hos dem.

Vad gäller priset på försäljningen av verksamheten så kan jag nog lika lite som alla andra som inte satt vid det förhandlingsbordet. Jag är bara glad över att landstinget värderade att hitta en lämplig lokal köpare än att driva upp priset så småföretagaren slås ut till förmån för de stora kedjorna.

Att företagen går med vinst gynnar alla