(rubrik saknas)

Svar insändaren: ”Jag tänker fortsätta gå i skidspåren” den 15 januari:

Att du, hundägaren Lena, på pin kiv vill trampa i de skidspår som omsorgsfullt har anlagts på våra motionsspår och därmed beröva skidåkare åkglädje, är bara att beklaga.

Men om du tror att du kan göra det med hänvisning till allemansrätten har du fel. En grund för vår allemansrätt som ger oss den unika möjligheten att vistas i naturen, är att ”inte störa, inte förstöra”. Vi har inte bara rättigheter, utan även skyldigheter.

Varken du eller din hund kan alltså gå i skidspåren med hänvisning till allemansrätten.

För Täby gäller dessutom lokala ordningsföreskrifter där det framgår att det inte är tillåtet att gå i anlagda skidspår.

Lena, de allra flesta skidåkare är vanliga, hyggliga människor som du och jag, så låt gärna spåren vara till glädje för alla dem.

Kanske kan du under några vintermånader hitta andra trevliga promenadvägar som du och din hund kan uppskatta? Så slipper du irritera dig på skidåkare som anser att du går åt fel håll eller har för stor hund och du kan njuta mer av dina promenader i det vackra vintervädret.

My Rönnols