ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Under oktober har ett 25-tal ensamboende äldre här på Södermalm fått avslag på sin önskan att få hjälp att handla två gånger i veckan. Motiveringen är att ”behovet bedöms kunna tillgodoses med inköp en gång per vecka”. Vi kan nog utgå ifrån att det är många fler som vill ha hjälp men som vet att det är meningslöst att söka.

Fundera själv. Skulle du klara dig med att bara handla mat och färskvaror en gång i veckan? Gissar att de flesta av oss skulle tycka att det vore i underkant av vad som kallas skälig levnadsstandard.

Socialminister Göran Hägglund (KD) skriver i DN den 5 november att ”Mitt besked är glasklart. Valfriheten ska utvecklas,”.

Vi tycker att Alliansen på Södermalm ska ta Göran på orden. Fylla begreppet valfrihet med innehåll. Låt oss därför tillsammans driva frågan om att de äldre, som inte klarar att handla själva, ska få hjälp att handla två gånger i veckan.

För inte ska vi väl reducera frågan om valfrihet till att bara gälla vilken utförare man ska kunna välja?