ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

För de företagare som är verksamma på och runt Hässelby Gårds centrum är det av stor vikt att verksamheten i Allhuset Mittibyn kan garanteras fortsatt drift.

Att folk rör sig på torget både dag och kvällstid betyder dels att kundunderlaget ökar men framförallt att vi får ett tryggare centrum.

Att många lokaler står tomma i Hässelby Gårds centrum bäddar för otrivsel, risk för skadegörelse och en upplevd otrygghet. Allvarligare incidenter har även förekommit. Allt detta är till nackdel för småföretagarna i vår del av Hässelby.

I samband med Boultbeeaffären drabbades vi på olika sätt, bland annat ekonomiskt. Framtidsutsikterna för många av de lokala företagen i Hässelby Gård är fortsatt osäker. Den utarmning av torglivet som Allhusets nedläggning skulle innebära kan påverka de lokala företagen i negativ riktning.

Ett centrum med ett attraktivt alternativ för social samvaro, föreningsliv och kultur är en tillgång också för den kommersiella servicen. Det centralt placerade biblioteket som vi trodde var beslutat har vi ännu inte sett förverkligas, vilket vi beklagar.

Till aktiviteterna i Allhuset kommer en jämn ström besökare i olika åldrar både under dag- och kvällstid. Ett blandat folkliv i olika åldrar som rör sig kring torget är en förutsättning för att butiker och service ska utvecklas och samtidigt ett villkor för viljan att etablera sig i vårt centrum.

För cirka ett år sedan slog vi företagare larm om otrygghet, otrivsel på och kring Hässelby Gårds centrum. Det förekom incidenter med inslag av bråk och våld. En hel del åtgärder har vidtagits för en förbättrad miljö kring torget, men att Allhusets verksamhet är en viktig del i det sammanhanget är tydligt för oss som arbetar där. Stockholms stad bör stödja goda villkor för Hässelby Gårds centrum, bland annat genom att garantera Allhusets fortlevnad.