Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Orimlig trafik” den 29 januari:

Det är rätt – mina påståenden är ogrundade. Antalet bilar är oviktigt för mina funderingar om rimligheten att bryta mot lokala trafikföreskrifter. Jag är helt införstådd med att genomfartstrafik inte ska gå genom området.

Sedan skiljer sig åsikter åt. Kanske beroende på att jag inte bor på Djupdalsvägen utan vid Drottningholmsvägen. Jag tycker att tre bilar i minuten är en idyll.

Rimligt är att lokaltrafiken ”får slinka in” på Åkeshovs–Djupdalsvägen från Drottningholmsvägen, mellan 6.30–9.00. Orimligt är att vara tvungen ta omvägen över Brommaplan, puttra i kö i 20 minuter och sedan svänga upp en annan lokalgata, om man till exempel ska från stallet i Åkeshov till Olovslundsskolan.

Bilen blir inte mer uppskattad av folket i hyreshusen på slingriga Tunnlandsvägen än av villaägarna på Djupdalsvägen. Kan knappast vara myndigheternas avsikt att med infartsförbudet försvåra för lokaltrafiken. Kanske därför ingen bom.

Mats Birgersson