(rubrik saknas)

Jag vill ge dem som har hand om Kistas planteringar ett stort tack för att de efter många år äntligen har tänt de lampor som finns i rabatterna längs Kistagången från Ärvinge- hallen fram till Ärvingeskolan.

Jag har själv ringt till kommunen och bett om detta några gånger, för nu behövs det i vintermörkret.

Än en gång – tack!

En iakttagande Kistabo