(rubrik saknas)

Vi vill tacka våran Monica Kempe, som en gång i veckan på ett kunnigt och inspirerande sätt friskvårdar oss 20 pensionärer på Eternellen i Salem. Vi hoppas få glädjas tillsammans med dig i fortsättningen också.

Gymnastikgruppen