(rubrik saknas)

Rut-avdraget är en dundersuccé med en halv miljon användare, enligt vad Skatteverket nu rapp-orterar, därav många äldre. Inte bara att många äldre i behov av hjälp i hemmet får möjlighet att själva kunna bestämma vilka tjänster de vill ha och vem som ska komma in i deras hem för att utföra dem. Rut kan dessutom i vissa fall ge billigare timpeng än den kommunala hemtjänsten. I Socialdemokraternas planering ligger nu inte längre att helt ta bort Rut-avdraget som de kämpat så mycket emot men där­emot vill de genomföra en kraftig försämring genom att halvera avdraget. Mot bakgrunden av att allt fler använder sig av Rut-avdraget borde debatten i stället handla om hur Rut kan utvidgas till fler områden.

Fler nya jobb och fler nya företag inom tjänstesektorn skulle kunna skapas om alla typer av tjänster som lättar på ”hemarbetet” för både äldre och yngre beviljades skattereduktion. Rut är ett vinnande koncept att bygga vidare på!

Marianne Watz(M)