(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Stoppa planerna på bostäder vid Råstasjön” den 15 januari:

Henrik Persson anser att Folkpartiet och jag är ”senfärdiga” och ”vaga” när det gäller Råsta­sjön. Inget kunde vara mer fel. Vi har på ett tidigt stadium uttryckt en positiv hållning till att bygga bostäder där det är möjligt, och en negativ hållning till stora ingrepp i naturen. Till skillnad från Persson är det Folkpartiets övertygelse att bevarade naturvärden och nya bostäder kan förenas. Det kräver dock förändringar i för­slaget till detaljplan som nu är på samråd.

Folkpartiet vill att Solna ska förbli en grön stad. Även när staden växer ska det alltid vara nära till grönområden, parker och natur. Solna är den kommun där det byggs flest nya bostäder per invånare. I grunden är det positivt, men det krävs att expansionen görs med stor hänsyn och många avvägningar.

Den aktuella detaljplaneförslaget rör ett större område mellan Råstasjön, Hagalunds bangård och Arenastaden. Vi ser positivt på att delar bebyggs. Men alla delar av förslaget som presenterats har Folkpartiet svårt att ställa sig bakom.

Vår utgångspunkt är att Råstasjön med omgivningar ska värnas. Därför måste ett antal frågeställningar belysas innan vi definitivt kan ta ställning. Bland annat vill vi få bort biltrafiken mot sjön och minska den bebyggelse som föreslås i strandskyddat område.

Vi hoppas att många Solnabor tar chansen att komma med synpunkter under samrådet som pågår nu.

Anders Ekegren(FP)

stadsbyggnadskommunalråd