(rubrik saknas)

… är Sumpans kommun som ändrade parkeringsbestämmelserna i Storskogen. Äntligen får vi med boendeparkering plats på gatan. Tidigare fick vi leta efter p-platser när man kom från jobbet. Gatorna var upptagna av de som bor i Solna (Filmstaden).

… är Malin Hjalmarsson som hittade min plånbok. Eftersom jag hade mitt SIK medlemskort i den lämnade hon in plånboken till SIK:s kansli. Personalen på kansliet hittade mig i sitt medlemsregister och kontaktade mig så att jag kunde hämta upp min plånbok.