(rubrik saknas)

Man läser då och då om offentliga upphandlingar som kommuner gjort. Det är vanligt att det inte går så bra och att man valt fel leverantör. Som man frågar får man svar! Enligt lagen om offentlig upphandling är en myndighet tvingad att acceptera den totalekonomiskt mest fördelaktiga offerten.

Jag har kollat igenom Vaxholms kommuns avtal om snöröjning och kan direkt konstatera att entreprenörerna inte följer avtalet. Hur säkerställer man att avtalet följs? Nix, det gör man inte, man mäter inte snödjup på trottoarerna, man kollar inte om snön är röjd inom 6 timmar, man tycker det är okej att vi pendlare får pulsa i 30 centimeter snömodd till och från bussen i en vecka! Hur gör min grannfru som är 80+ och har rollator? Hon stannar hemma, kan inte träffa sina bekanta. Är det okej? Nix! Det är helt åt pipsvängen, hon kan ju inte ta sig fram till bussen?.Den slutsats man kan dra är att kommunen tycker att hennes resa till centralorten är oviktig. Det håller jag inte med om!

Skärpning upphandlare och politruker, ni är anställda av oss och ska se till att försvara medborgarnas rätt till service!

Upphandling enligt LOU är svårt, jag har arbetat med upphandling inom telefoni på heltid i 25 år, genomfört 100-tals upphandlingar och har aldrig någon­sin fått en överprövning. Det beror på att jag ställer relevanta krav.

Läsningen av upphandlingsdokumenten för snöröjning var delvis mycket beklämmande. Det är inte frågan om ekonomiska prioriteringar, det är en fråga om respekt!

Peter Hindbeck, Voxacom AB