(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Brevlådorna töms på konstiga tider” den 5 mars:

Alla gula brevlådor töms regelbundet. De senaste åren har Posten genomfört en rad förändringar, både när det gäller hur breven sorteras och delas ut och hur de samlas in. Vi gör förändringarna för att möta konkurrensen från bland annat digitala medier, som inneburit att brevvolymen ständigt minskar, de senaste tio åren med 22 procent.

För att försändelserna ska hinna in till terminalerna för att kunna levereras till nästa dag behöver vi tömma lådorna vid olika tidpunkter.

Vid Rösjöhallen och vid Postens företagscenter töms lådorna klockan 18. I Täby centrum finns en låda som töms klockan 19.

Eva Källgren, utvecklingschef Posten