(rubrik saknas)

I dag är det många familjer som har flyttat till Resarö. Vi har många nya hus och sommarhus som har blivit permanenta bostäder. Vi behöver en buss som går hela vägen endast till Överby! Särskilt under vintertiden.

Vägen från Överby bollplan till Överby är inte säker. Den saknar trottoar och ljusstolpar samtidigt som det är många som kör fort.

Det är dags att utöka antalet bussar Både för att vi är flera som behöver åka buss och för säkerhetens skull.

Busåkare