(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Varför motorvägar i miljöstadsdel? ” den 20 november:

Du går i det som ska bli nya Norra Djurgårdsstaden och förvånar dig över breda gator. Hur tror du att flyttbussar och sopbilar med flera nyttigheter ska komma dit?.

För övrigt lever du kvar i det förra århundradet när du jämställer bilar med buller och avgaser. Nuförtiden finns det så kallade hybridbilar som kan köras ljudlöst och avgasfritt med en elektrisk motor.

Ja, det är väl därför som du inte har märkt att de finns.