(rubrik saknas)

Våra barn har skolväg där många cykelpendlare passerar på morgonen.

Varför är det inga cykelpendlare från norrort som plingar och kan uppmärksamma på att det kommer ett farligt fordon bakifrån på samma gång- och cykelbana?

Sparar de några gram om de inte har ringklocka? Såvitt jag vet är det fortfarande lag på att ha det. Kanske polisen någon gång skulle kunna kontrollera denna lag så att vi slipper en olycka mellan barn och cyklist i Danderyd.

Stefan