(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Alliansens politik ökar välfärden” den 2 april:

Isabella Jernbeck (M) målar i Lokaltidningen Mitt i Alliansens politik i rosenrött. ”Allt” har blivit så mycket bättre.

Och det är sant att många på livets solsida har fått det mycket bättre. Samtidigt har dock tumskruvarna dragits åt för dem som inte har lyckats så väl i vårt samhälle.

Man tycks utgå ifrån att alla arbetslösa och sjuka är fuskare, lata och arbetsovilliga och därför ska klämmas åt. Det är endast de starka som räknas och den som inte är stark får skylla sig själv. Man vägrar att se problemen. Det talas i hånfulla termer om bidrag, när det i många fall borde vara fråga om medmänsklighet och humanism.

Alla är inte födda med guldsked i munnen. Alla passar inte in i det samhälle vi skapat. Sverige är ett rikt land som inte på länge drabbats av vare sig krig eller naturkatastrofer.

Sverige borde ha råd att ta vara också på dem som inte lyckats så väl här i livet. Var finns empatin, var finns medmänskligheten?

Anita Enflo, moderat på Gösta Bohmans tid