(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bara prat i kvadrat ger inga bostäder!” den 6 mars:

Huddinge har under många år tagit ett stort ansvar för bostadsbyggandet. Kommunen växer så att det knakar och snart kan vi hälsa den 100 000:e invånaren välkommen att bosätta sig i vår attraktiva kommun.

Våra ambitioner är fortsatt höga. I kommunens projektplan planerar vi för cirka 3 400 nya bostäder de kommande fem åren, cirka 680 bostäder per år i en blandning av småhus, bostadsrätter, hyresrätter och ungdomsbostäder. Fler än 500 av dessa blir hyreslägenheter. I juni står cirka 60 hyreslägenheter klara i Segeltorp och i närtid räknar vi med byggstart av ytterligare drygt 200 hyreslägenheter i Flemingsberg.

Hur Ann-Marie Högberg (S) kan dra slutsatsen att majoriteten har låga ambitioner för bostadsbyggandet är för oss obegripligt. Vår gissning att hon, förutom att dra billiga poänger genom att blanda ihop kommunens ansvar – att planera för bostäder – med byggföretagens – att bygga bostäder – desperat vill hitta något att kritisera.

Vår historiskt höga byggtakt och våra omfattande planer framöver talar sitt tydliga språk. Huddinge är fel kommun att angripa när det gäller ansvarstagande för bostadsbyggandet.

Daniel Dronjak Nordqvist (M)

ordf. kommunstyrelsen

Tomas Hansson (KD)

ordf. samhällsbyggnads­nämnden

Jo, vi tar ansvar för bostadsbyggandet