(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Utbyggd t-bana ett lyft för nordostkommuner” den 4 december 2012:

I sin insändare förespråkar Elisabeth Gunnars och Birgitta Rydberg, Folkpartipolitiker i Österåker respektive landstinget, tunnelbana till Täby och Arninge.

Tyvärr verkar skribenterna inte vara så väl insatta i hur trafiken i nordost bör utvecklas. Nordost är sedan decennier eftersatt vad det gäller kollektivtrafiken. Mycket beroende på att vissa storvulna tidigare t-baneplaner lade en död hand över utvecklingen.

Roslagsbanan finns som en resurs som kan utvecklas för att klara en bra framtida kollektivtrafik. Dessutom har den en oslagbar fördel jämfört med alternativen, en bra miljö för resenärerna. Vi förstår inte varför man ska jaga ner kollektivresenärerna i underjorden där det inte behövs.

Kollektivtrafiken behöver klara en väsentligt utökad kapacitet. Ska man på allvar klara miljömål är ett minskat bilresande nödvändigt. I första hand görs det genom att kollektivtrafiken blir mer attraktiv. Bara till detta behövs mer kapacitet och samtidigt kommer befolkningen i området att öka.

Flaskhalsen är bytet vid Östra station och tunnelbanan mellan Tekniska högskolan och T-centralen.

Vi har svårt att se klokskapen och logiken i en förlängning av t-banan till Arninge. På den tid en t-baneresa T-centralen–Arninge tar hinner de nya tågen på den utbyggda och upprustade Roslagsbanan normalt nå Åkersberga och för snabbtåg Tunagård.

Redan om ett par år kommer tydliga förbättringar att synas vid Roslagsbanan genom helt nya tåg och mer dubbelspår. Vi moderater går i framkant och ser till att skattepengar spenderas klokt med ett bra slutresultat.

Dagens invånare behöver en fullgod kollektivtrafik. Nu. Det är inte försvarbart att spendera åtskilliga miljarder av skattebetalarnas pengar på något som varken behövs eller är bra. Glöm t-bana till Arninge, den riskerar bli en ”gökunge” som slår undan benen för nödvändiga och viktiga investeringar.

Nordostsektorns utveckling får inte störas av obetänksamma hugskott.

Jan Olov Sundström (M) landstingspolitiker

Mats Höjbrandt (M)

kommunpolitiker i Österåker