(rubrik saknas)

Under en mycket lång tid har den borgerliga majoriteten i Tyresö kommun genomfört olika förändringar som har lett till stora försämringar för kommunens anställda och dess invånare. Den senaste i raden är det fruktansvärt dåliga beslutet att tvinga de lärare som tidigare jobbat på Nyboda skola och Forellen att söka om sina tjänster. Detta beslut innebär en enorm osäkerhet för lärarna, eftersom de i praktiken riskerar att förlora sina tjänster.

Vi förstår inte varför majoriteten väljer att försämra lärarnas situation, när vi i stället borde satsa rejält på denna viktiga yrkeskår. Vi vill att den borgerliga kommunledningen omedelbart häver beslutet. I stället borde kommunledningen erkänna lärarnas viktiga arbete, som är fundamentalt för att våra barn och ungdomar ska få en bra skola och utbildning.

Vi kräver respekt för lärar­yrket och kommer att fortsätta vårt arbete för att i alla lägen framhäva den viktiga insats som alla som jobbar i kommunen gör.Marcus Obligado

Ung Vänster Tyresö

Ann Ödlund

Vänsterpartiet i Tyresö

Behandla våra lärare med respekt!