(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Lätt att ordna fler P-platser” den 11 december:

”Ska vi bilda en folkrörelse?” skriver Tapio Lethinen angående nya parkeringsavgifter. Javisst, gör det! 7 000 namnunderskrifter räckte för en folkomröstning om Tullinge skulle bryta sig ur Botkyrka. 70 000 namnunderskrifter räcker för folkomröstning om innerstaden ska bryta sig ur Bromma och Brännkyrka socknar.

Söderort med Hammarby sjöstad blir Brännkyrka kommun. Västerort med Stora Essingen blir Bromma kommun. Innerstaden med Lilla Essingen blir nya Stockholms kommun.

Då kan söderortsborna stoppa vettlös förtätning av grönområden. Västerortsborna kan kräva sommaruppehåll på flygplatsen. Innerstadsborna kan ta makten över innerstadens gator. Oförändrade parkeringstaxor. Innerstadens söndagsbilister ska gå före förortens bilpendlare. Därför snedparkering på Hornsgatan, Götgatan och Ringvägen. En körbar fil åt varje håll kan räcka så vi boende kan ställa bilen billigt i veckorna. Hela innerstaden en enda boendezon. Inga nya förortsbarn i kommunens skolor. Egen bostadsförmedling. Alla som har gått på dagis i innerstaden och då bott där också får exakt 20 år senare en nybyggd prispressad liten hyresrätt i Frihamnen med förtur, då bara sådan byggen får markanvisning.