(rubrik saknas)

I Lokaltidningen Mitti den 13 mars skriver signaturerna Gunnar och Ulla att vi politiker i Haninge vill ha en medborgardialog i Jordbro, men bara på våra villkor. Detta är en missuppfattning. En medborgardialog innebär att alla människor som berörs får göra sin röst hörd för att på så sätt kunna påverka och vara delaktiga i beslutsprocessen.

En medborgardialog kan bestå av olika delar allt från att informera medborgarna i en fråga, till att invånarna får rösta om att medel ska gå till ett särskilt ändamål, självbestämmande. Det som ibland kallas dialogtrappan. Medborgardialogen i Jordbro berör många olika områden och handlar om hela ”dialogtrappan”, från information till självbestämmande. Utgångspunkt för dialogen är den politiska vision för Jordbro som beslutats av kommunfullmäktige.

Dialogen ska också bygga på många olika metoder; allt från fysiska möten till olika hemsidor, och andra sociala medier, trycksaker med mera. Det ska vara lätt för alla att vara med och påverka Jordbros framtid. Därför är det viktigt att dialogen bygger på många olika metoder.

Medborgardialogen i Jordbro är i gång och vi kommer under året att ha möten och andra aktiviteter där alla som vill är välkomna att delta.

Medborgardialog ger alla chans att påverka