ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Så har den första snön fallit och snöröjaransvarig i Sundbyberg är lika förvånad och överraskad som vanligt. Men i år har man i alla fall något att skylla på, nämligen att beslutet om val av entreprenör överklagats av en annan snöröjare som inte fick sitt anbud antaget.

Men hur kom det sig att det blev så här? Jo, kommunen valde en billigare entreprenör men han hade å andra sidan kommit in med sitt anbud först efter anbudstidens utgång. Genom valet av honom satte kommunen hela anbudgivningssystemet ur funktion och den som inte fick entreprenaden kan ju ha trott att det rört sig om kvalificerat mygel eller djup okunnighet från kommunens sida. Därför överklagades beslutet och det lär väl dröja till efter snösmältningen innan domstolen lämnar svar.

Under tiden får kommunen nöja sig med sin egen personal som i huvudsak inte sysslar med snöröjning. Att försöka lösa problemet med någon form av extra snöröjarinsatser tycks inte existera i kommunens tankevärld.