(rubrik saknas)

Svar på insänadaren ”Vi har tröttnat på att bo på en soptipp” den 13 mars:

Vi är helt överens om att något måste göras för att minska problemen på vår återvinningsstation vid Infanteri-, Ängskärrs och Kapellgatan. Därför ska vi se över tömning och städning och diskutera med Solna stad om vad som kan göras därutöver.

Tömningstiderna kan vara lite svåra att ändra eftersom behållarna fylls på som mest under helger och kvällar men vi ska se vad som kan göras. Det händer också när vi städat på kvällen att det redan på morgonen ligger grovsopor och annat skräp där, och därför vore det till stor hjälp om de som kommer med sådant i stället lämnar det vid Kvarnkullens återvinningscentral. Om vi alla hjälps åt borde det gå att hålla återvinningsstationen ren och snygg, precis som den ska vara.