(rubrik saknas)

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) menar att problemet med snöröjningen är att det inte finns tillräckligt med maskiner, men jag tror att det också saknas organisation.

PEAB har avtal med kommunen, men de har sedan underleverantörer som i sin tur har egna underleverantörer. De som utför själva röjningen är oftast ovana på området.

Häromdagen talade jag med en snöröjare som röjde vår gata i Bromma. Han var anlitad av en entreprenör som i sin tur var anlitad av PEAB. Han sade att han röjde på känn, han hade ingen karta i traktorn och hade aldrig varit i Stora mossen.

Kommunen borde använda sig av GIS-teknik. Varje snöröjare borde kunna se på sin smartphone eller pekplatta vilka gator som ska röjas, var man får tippa snö och var det finns sanddepåer.

När de sedan har röjt en gata eller gatudel kan de klicka på den och klarrapportera den online till kommunens databas. Då skulle jag som medborgare också kunna se när den blev röjd senast och till och med rapportara att den måste plogas.

Den tekniken är inte dyr, om SvD kan bygga en app där man kan rapportera räntenivåer eller väntetider på SL måste man kunna ta fram en app för organiserad snöröjning. Då kan PEAB engagera vem som helst som har en traktor, alla lär ändå ha en smartphone i dag. Jag vet en leverantör av GIS-teknik i Karlskrona som har detta färdigt.

Dålig organisation, trafikkontoret som flaskhals för rapporteringen och kemiskt rent från hjälpande IT-verktyg gör att det hjälper inte hur många snöplogar man aktiverar, de skulle bara krocka med varandra.

Valentino Berti

Stora mossen