(rubrik saknas)

Svar på ”Vi kräver svar om vår träffpunkt Eternellen” den 11 december:

Signaturen ”Gena” från PRO kräver svar på om löftet från starten av Eternellen för snart tio år sedan fortfarande gäller.

Självklart gäller samma inriktning som tidigare, att Eternellen ska vara en träffpunkt för alla pensionärer och daglediga, föreningar för personer med funktionsnedsättning, PRO och SPF med flera.

För att sköta Eternellen och styra upp de olika intressen som ska samsas finns det ett gårdsråd som tillsätts på årliga möten. Det är genom gårdsrådet man som enskild eller organisation får verka för att få sina synpunkter beaktade.

Gårdsrådet har en viktig uppgift att se till att syftet med Eternellen efterlevs.

När signaturen ”Gena” kräver besked och nu får det känns det viktigt att understryka att Eternellen verkligen ska vara öppen för alla. Det innebär naturligtvis att såväl PRO som SPF och andra föreningar ska kunna ha möten där, men självklart inte att någon organisation har ensamrätt på lokalerna. Gårdsrådet bestämmer.

Lennart Kalderén

kommunalråd (M)