ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Jag måste beklaga mig över hur Hässelby gårds centrum förfaller. Ägarna Boultbee struntar ju fullständigt i att sköta fastigheterna. Lokaler står tomma, allt förfaller. Man verkar enbart intresserade av hyrorna och låter dem stiga för dem som är kvar.

Hur är det möjligt att de har fått köpa det hela? De har ju utmärkt sig tidigare på andra ställen i Stockholm! Politikerna har medgett att man gjorde ett misstag som lät detta köp äga rum.

Men kan man då inte ogiltigförklara det hela och tvångsinlösa allt till samma summa som bolaget fått köpa det för?

Det är väldigt svårt att bygga upp en bra miljö och göra ett område till en trivsam och säker plats. Men det går väldigt fort att riva ner och förstöra. Det vet alla. Men politikerna förstår kanske inte? Det är alldeles för många som sitter i beslutsfattande positioner och leker.

Alla som bor i västerort borde protestera högt över dessa dåliga beslut som tas titt och tätt. Jag anser att fastigheterna borde tvångsförvaltas. Det missköts nu grovt och det gagnar inte någon som bor i Hässelby eller västerort. Barn och ungdomar, likväl som vuxna och äldre ska väl få känna sig säkra i Hässelby och västerort?

Jag ser fram emot att all byggnation blir klar i Hässelby strand. Att det kommer till en restaurang av klass. Jag vill tro på Stockholm och västerort som boplats, men jag litar inte på att våra politiker eller beslutsfattarna är särskilt intresserade av att skapa en sådan miljö. De har suttit för länge där de sitter.

Skamligt är det skött vad Hässelby gård gäller. Nu får vi se hur man hanterar detta med ny simhall i Vällingby. Om det kostar mer att renovera en gammal simhall – bygg nytt! Tänk efter före, inte efteråt.