(rubrik saknas)

Komunstyrelsens orförande Eva Lennström (M) lämnar sitt uppdrag. Jag hoppas att hennes efträdare vet att även Kallhäll och Stäket ligger i Järfälla, för det har Eva Lennström tydligen inte en aning om!

Linnea