(rubrik saknas)

Jag skriver om Järvalyftet, som inleddes 2007, för att nyansera bilden av lyftet genom att berätta att den anmälda brottsligheten på lov nästan halverats i Järvaområdet under 2011 jämfört med 2006. Att den upplevda tryggheten ökat, att alla unga (16–18 år) garanteras ett sommarjobb och att de mest nöjda hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen bor i Järva.

Den upprustning man nu gör kommer att ge resultat så småningom. Om inte annat när de som nu är unga studerar vidare och kommer ut i arbetslivet. Då kan de sprida en självupplevd och mer nyanserad bild av Järvaområdet, och kanske själva bli levande exempel på hur det vänt.

Motorn i förändringsprojektet är upprustningen av bostäder. De flesta av stadens bostäder i Järva ägs av Svenska bostäder och fastigheterna ska hålla samma energimässiga standard som nybyggen.

Ett samarbete med Kungliga Tekniska högskolan ska bidra till bra och energisnåla hus. Projektet finansieras delvis med pengar från regeringen genom Delegationen för hållbara städer. Upprustningen har nu kommit i gång på allvar. 500–600 bostäder per år rustas och stor vikt läggs vid dialog med de boende.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en övergripande strategi för hur skolorna i Järva kan utvecklas. Det kan till exempel handla om att introducera en ny pedagogik eller ett nytt arbetssätt.

De som går i skolan i dag får en annan start än sina föräldrar och så småningom kommer vi att se resultatet. Vi jobbar även mycket med läxhjälp.

Den största utmaningen för oss i dag är arbetslösheten, och det är också den del som är svårast att påverka lokalt. Det spelar ingen roll hur fina husen blir om de som bor här inte har några jobb.

Här litar vi till stadens övergripande satsningar på ökad sysselsättning med bland annat tre Jobbtorg och Järva lärling i Järvaområdet. I Rinkeby-Kista fick över 700 ungdomar 2011 sommarjobb för att ge unga den första arbetslivserfarenheten!

Bo Sundin (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd